MUZIKON

Koncertna sezona 2017/2018

Hypercube

Zadužbina Ilije M.Kolarca

Otvaranje

30. Novembar 2017

Kupi Kartu

Starogodišnji

24. Decembar 2017

Kupi Kartu

Džez

22. Februar 2018

Kupi Kartu

Svita

15. Mart 2018

Kupi Kartu

Mocart

12. April 2018

Kupi Kartu

20. vek

19. Maj 2018

Kupi Kartu

Orkestar

Kamerni orkestar Muzikon je novi umetnički multimedijalni sastav koji promoviše kvalitet, izvrsnost i kreativnost sa posebnim osvrtom na originalnu promociju i emancipaciju svih aspekata koncertnog izvođaštva. Pored klasičnog repertoara Muzikon orkestar razvija i izvodi drugačije projekte (digitalni koncerti, interaktivni dizajn, 3D maping i nove tehnologije). Fleksibilnost orkestra i kvalitet u više žanrova definiše ga kao umetnički ansmabl 21. veka sposobnog za sve zahteve muzičke produkcije.

Tim

Andrija Vrbić

Izvršna produkcija

Igor Hadžić

Kordinator orkestra

Branko Basarić

Video producent

Lazar Arsović

Audio producent

Andrija Stojanović

Izvršna produkcija

Arsenije Savić

Multimedija

Andjelka Djukic

Izvršna produkcija

Miloš Jovanović

Direktor orkestra

Partneri

Kontakt